Klosterurter H-N

Have-mælde (Atriplex hortensis)

Mælden er siden oldtiden blevet brugt som både mad og medicin, og er en af verdens ældst kendte grøntsager. I middelalderen fandtes tre arter: en grøn, en rød og en sort (Smith).
Blev befalet af Karl den store at den skulle dyrkes i haverne i hans rige (Capitulare de Villis).  Lovprises ligeledes af Hildegard af Bingen.
Omtales af Harpestreng som virksom mod bl.a. gulsot og helvedesild. Også brugt mod maveonder, da den skulle "blødgøre en hård mave". Også knust og brugt som plaster til at blødgøre og fjerne vorter.
Blev i 16.tallet fortrængt som fødeemne af spinaten.

Hjertespand (Leonorus cardiaca)

Som det latinske artsnavn (cardia=hjerte) og det danske navn antyder er planten tidligere blevet benyttet ved spænden i hjertet og nervøst hjerte. I middelalderen brugt ved flere kvindesygdomme. Bl.a. ved fødsler som ve-stimulerende middel.

Hjortetrøst (Cannabium eupatoria)

Hjulkrone (Borago officinalis)

Ikke kendt i antikken. Planten satmmer oprindeligt fra Syrien og blev ført til spanien af arbaerne i 7.årh. Almindeligt brugt siden i middelalderen som humørstimulerende urt; til bortdrive melankoli, mod onde drømme og give kraft og mod. brugt som smagstilsætning i vin. Bla. blev den givet til ridderne før en tunering. Kaldes i dag også agurkeurt, og blomster og blade bruges bla. i  salater. Medicinsk er der i dag ny oipmærksomhed omkring plantens egenskaber, da den indeholder den vigtige fedtsyre. Nyere undersøgelser har også vist at den har en vis indflydelse på adrenalinproduktionen - og højner dermed mod og livskraft.

Humle (Humulus lupulus)

Denne kendte plante har ikke været givet megen opmærksomhed blandt antikkens forfattere. Plinius nævner humlen som velsmagende grøntsag.
Er formentlig sporadisk blevet brugt i ølbrygning siden det 8. årh.
Den tyske nonne Hildegard af Bingen var en af de første til at fremhæve dens konserverende og klarende egenskaber ved ølbrygning. Hildegard nævner også humlens medicinske egenskaber: Hun fremhæver dens beroligende effekt, men også at den besværer indvoldene og gør mennesket melankolsk.
Harpestreng nævner dens betændelseshæmmende, udrensende og urindrivende virkning. Fremhæver også dens brug ved menstruationsbesvær og til at drive dødt foster ud.

 

Hundetunge (Cynoglossum officinalis)

Husløg (Sempervivum tectorum)

Bliver omtalt allerede fra det 4. årh. f.kr., hvor den voksede på hustagene i det gamle Grækenland for at skærme hustagene mod lynnedslag. Var viet til den græske tordengud, Jupiter, og blev betragtet som en slags brandforsikring.
På kejser Karl den stores (700-tallet) befaling bredte skikken sig til hele europa. I norden fik den navnet tagløg.
Medicinsk blev den bla. brugt mod brandsår og indvortes mod feber og mavesygdomme.

 


 

Hør (Linum ussiatissimum)

Hør er en meget gammel kulturplante og har været anvendt siden 5000 f.kr. Man har brugt plantens stængel til at tøjfremstilling, fiskenet og sejl. Frøene til olie og medicin. Plantens navn "ussiatissmum" betyder da også ”yderst anvendelig”. Medicinsk har den siden antikken været et vigtigt maveregulerende og afførende middel. Hørfrøolie blev også anbefalet som plaster til brandsår, mod bylder og hævelser og som plaster både ind og udvortes (bla. Hildegard af Bingen). Planten blev betragtet som velsignet og en legende fortæller at da Jesus kastede sine øjne på planten fik den himlens farve. Den blev også brugt mod alskens ondskab som hekseri, spøgelser og onde ånder. Hørfrøende blir i dag stadig brugt til et utal af formål: Der indtages stadig store mængder hørfrø mod maveproblemer over hele verden og Linolie (af hørfrø) bruges til fernis, farver, sæbe linoleum tryksværte og kit, oliemaling.

 

Isop (Hyssopus officinalis)

Navnet "Isop" kommer af hebraisk og betyder ”helligurt”, og har været brugt siden oldtiden ved renselsesritualer i templer.
Omtales i bibelen ”rens mig med isop, vask mig hvidere end sne” (salmernes bog 51, 9). Opfattet som hellig plante igennem hele kirkens historie. Blev bl.a brugt mod spedalskhed.
Opfattet som hellig plante igennem hele kirkens historie.
Spredt over hele europa med munkene. En af de stærkt duftende planter som kvinder tog med i kirke, for at holde sig vågen under de lange prædikener, og skjule andre lugte i kirken.
Middelalderens munke brugte den også som smagsgiver i vin og i likører, som blev fremstillet af i klostrene fra det 9. årh (Bl.a de kendte Chartreuse og Benedictine).
Plantens rensende virkning er blevet påvist af moderne forskning, idet plantens æteriske olier er antiseptiske. Samtidig vokser der ofte en penicilinsvamp på netop denne plantes blade.

 

Jernurt (Verbena officinalis)

Jernurt har været en hellig plante i mange kulturer og været brugt brugt i religiøse ceremonier. Antikkens præster brugte den til at rense alteret, og var en af druidernes helligste planter.
Medicinsk blev den brugt som alment styrkende middel og var et vigtigt sårhelende middel. En legende fortæller at dens egenskaber blev opdaget voksede på golgata hvor den stoppede blødningen fra jesu sår. Det var praksis, at når man plukkede planten fremsagde man et vers, slog korsets tegn og velsignede den. Plantens blev også brugt magisk og man bar den som amulet mod sygdomme og for lykke.
Henrik Smidt nævner i sin urtebog at den ”kendes af troldmænd”.

Kalmus (Acorus calamus)

Denne sumpplante er almindelig flere steder i Danmark, men stammer oprindeligt fra Indien.
Formentlig indført til Danmark under Valdemar sejr under korstogene til Estland. Var siden et meget efterspurgt lægemiddel og blev brugt mod mavelidelser, tandpine. I pesttider havde man altid et stykke kalmusrod i munden for at rense indåndingsluften. Munkene brugte urter i dere mavelikører.

Kamille (Matricaria Chamomilla)

Det latinske/danske navn kommer fra græsk og betyder jordæble.
Kamille har været brugt i medicinen helt tilbage fra antikken. Er blevet benyttet mod et utal af sygdomme, og er særligt brugt mod kvindens underlivssygdomme. Ordet i artsnavnet "matricaria" betyder livmoder. Mod menstruationssmerter og underlivssygdomme. Man drak udtræk af planten eller kom den i badevandet.
Planten er i dag velkendt middel mod søvnløshed, forkølelse og uro hos børn, idet den er mildt beroligende.

Have-Karse (Lepidium sativum)

Denne kendte plante er gennem årtusinder blevet brugt som mad og medicin.
I antikken nævnes den af Hippikrates og Galen og fremhæves for dens sundhedsfremmende egenskaber.

Katost (Malva sylvestris/moschata)

Hører til en de ældste nytteplanter. Nævnes i Bibelen, hvor den blev brugt som salat.
Den antikke romerske politiker Cicero nævner at han foretrækker en ret med katost fremfor de riges retter.
I antikkens grækenland var den hellig for Pytagoræerne, hvor den symboliserede befrielse for ånden fra jordiske lidenskaber.
I kristen tid et symbol for bøn om og tegn på tilgivelse.

Kartebolle (Dipsacus fullonum)

Plantens lantinske navn "Dipsacus" betyder ”jeg tørster”, og henviser til de kræmmerhusformede blade, der opsamler regnvand. Vandet har været tillagt helbredende egenskaber. Navnet "kartebolle" hentyder til at man har brugt karte uld med. At karte vil sige, at man redte fåreulden igennem, så snavs blev sorteret fra, og den ikke filtrede. Derefter kunne man spinde garn af ulden på en rok.

 

Kattehale (Lythrum salicaria)

Kodriver, hulkravet (primula veris)

Kodriveren er en nordisk blomst og var således ikke kendt af de antikke læger. Planten har spillet en væsentlig rolle i den nordiske folkemedicin og nævnes af flere nordiske urtebogsforfattere i middelalderen. Det latinske navn betyder forårsbebuder.
Planten findes første gang omtalt i urtebogen "Physica" af den tyske benediktinernonne Hildegard af Bingen (skrevet 1050), hvor planten også kaldes "Himmelnøgle" (Himmelschüssel). Hildegard omtaler den også som en plante viet til solen, og at den bruges bla som middel mod melankoli. Hildegard anbefaler, at man laver en salve af blomsten og smører den på hjertet for at bortdrive de mørke tanker.
I senere middelalderlige urtebøger benyttes planten mod gigt og mod lammelser, og planten benævnes ofte som "herba paralysis".
Planten kaldtes tidligere i folkemunde også sct. Peders (Marias) nøgler, da han ifølge legenden tabte nøglerne til himmeriget på jorden. De blev så til kodriveren, hvis blomster ligner en gammeldags nøgle.

Katteurt (Nepeta cataria)

Katteurt har været kendt helt tilbage til bibelsk tid. Planten har været meget brugt både som krydderi og medicin. Har været drukket som te før indførsel af orientalsk te.
Planten har fået sit navn da den tiltrækker katte. Man har påvist at planten i
ndeholder de samme hormoner som hankatttens brunsthormon. Fra gammel tid har man da også brugt planten mod roytter og mus, og den har været plantet rundt om kornlagre, huse, lader osv.

Kommen (Carum carvi)

En af vore ældste lægeurter. Er fundet i møddinger fra stenalderen og i egyptiske grave.
Planten er fordøjelsesfremmende og har har været brugt mod mave-afføringsproblemer som luft i maven og spædbørnskolik (Harpestreng). Henrik Smith nævner den udbredte skik med at benytte kommen i maden (brød og ost).
Blev i middeladeren brugt i diverse retter, ost brød og deserter for at hjælpe på fordøjelsen.
Planten var med sikkerhed meget udbredt Danmark i Valdemarstiden, idet man svarede skat af kommen.
Kommen bruges i dag i parfumeindustri og brød ost, og ved spiritusfabrikation, smagstilsætning til snaps (Kommen er smagsgiver i Brøndum),

Kongelys, filtbladet (Verbascum thapsus)

Ældgammel lægeplante.

Hil: Luftvejsproblemer (hæshed), melankoli

Brugt som væger til lamper og som fakler, dyppet i tælle.

Frøene virker bedøvende på fisk, og de blev brugt til fiskeri.

Koriander (Coriandrum sativum)

En ældgammel anset læge- og køkkenurt. Bliver omtalt 5000 f.kr. blandt lægeplanter sumerernes lertavler, og omtales i bibelen i 2. mosebog 31.
Plantens navn kommer af det græske ord for væggelus, fordi frøene lugter dårligt som grønne.
Blev brugt bla. til Kød, da den virker konserverende.
I dag både bruges planten overvejende som krydderi (frø og blade). Frøene er en vigtig Ingrediens i karry.

Kortlæbe, ædel (Teucrium Chamaedrys)

Kransburre (Marrubium vulgare)

Planten har været brugt i alle de ældste kulturer hovedsageligt
mod hoste og lungesygdomme.
Nævnt i Bibelen, idet Jøderne spiste den som en bitter urt til påske, for at erindre de svære tider i det ægyptiske fangenskab. Også i middelalderen blev den udpræget brugt mod hoste, forkølelse og lungesygdomme. Planten blev også anset for at have magiske egenskaber og brugtes bla mod besættelser. Planten findes forvildet fra tidligere dyrkning i DK, men er udrydelsestruet.

Kvan (Angelica archangelica)

Er en oprindelig nordisk plante. Kvan Blev dyrket i vikingetiden i de såkaldte kvangårde, nordens ældste haver og blev brugt af vikingerne som både medicin og en vigtigt næringsmiddel, som vitaminkilde mod bla skørbug. Blev i middelalderen kendt og elsket over hele europa som et universalmiddel mod alskens sygdomme. Bla var den et vigtigt middel mod pestsmitte, både til helbredelse og til beskyttelse. Lægerne bar altid et stykke kvan i en snor om halsen. Planten blev almindeligt solgt som kandiserede stængler og eksporteret til det meste af europa Planten er på latin navngivet efter en ærkeengel. I følge en gammel legende blev plantens egenskaber som beskyttelse mod pesten, åbenbaret til en munk under en pestepidemi af selveste ærkeenglen Gabriel. Planten blev Blev umådelig populær og dyrket i alle klosterhaver i Europa. Blev tidliger også kaldt helligåndsrod, hvad den stadig hedder i Tyskland. Planten anbefales mod et utal af andre sygdomme: hekseri, gigt lungesygdomme, mod gale hundes bid (Henrik Harpestreng), og fordøjelsesproblemer og som øjenbadevand (Henrik Smith). Planten blev også en vigtig ingrediens i mange munkenes likører (Bla. benediktinerlikør). Helt op til slutningen af 1800-tallet havde de fleste husholdninger en kvangård, og planten spises stadig meget i Finland, Norge, Island og i Grønland, hvor den regnes for nationalplanten.

Kvæsurt, læge- (Sanguisorba officinalis)

Det latinske navn "Sanguisorba" betyder at stille/standse blod.

Er også blevet brugt til behandling af kvæser, som er Bændelormens larve.

Lavendel (Lavendula officinalis)

Plantens navn kommer af det latinske lavare, som betyder at vaske og blev i antikken og middelalderenn tilsat badevandet i de offentlige bade. lagt mellem tøjet for duft og holde møl væk. Lang historie som medicinalplante. Mod pest. Strøurt og insektmiddel.

Liljer (Lillium spp)

Madonnalilje: Lilium candicum

I middelalder viet til Jomfru Maria som symbol på hendes renhed og uskyld.

Lungeurt (Pulmunaria officinalis)

Læge-kokleare (Cochlearia officinalis)

Skørbugs-urt. Høje indholdt af C-vitamin

Læge-kulsukker (Symphytum officinalis)

Har gennem tusinder af år været kendt for sine helende egenskaber af knoglebrud og sår. ”consolida”.
Var således meget populær hos datidens "kiruger",
bartskærerne,

Moderne forskning har påvist indeholder allantoin, protein der gavner celledelingen.
Planten er indført af munkene men findes mange steder forvildet i den danske natur. Har også været populær som kvægfoder, men drejer sig om foderkulsukker.

 

Læge-oksetunge (Anchusa officinalis)

Plantens latinske navn "Anchusa" betyder farve, og planten har været en vigtig farveplante til klæder og bøger. Planten farver blåt.

Løvefod (Alchmilla vulgaris/mollis)

Har været en skattet plante helt tilbage til førkristen tid, og var i norden oprindeligt indviet til gudinden Freja. Hed også tidligere Vor frues eller Jomfru Marias kåbe og blev ofte indsamlet på Maria Himmelfartsdag.
Det er blade og blomster der blev brugt til afkog eller som tilsætning i badevandet.
Urten er en udpræget kvindeurt og blev brugt ved mange kvindesygdomme, bla. uregelmæssig menstruation og undelivssygdomme. Man mente også den kunne genskabe pigernes tabte uskyld og gøre brystet fast. Planten og også været en yndet plante af alkymisterne i forsøget på at lave guld, som et led i at finde de vises sten.
Man mente således at planten besad magiske egenskaber, og man indsamlede tidligt om morgenen dugdråber på bladene, som alkymisterne kaldte ”himmelsk vand”. Planten blev også brugt som farveplante til at farve grønt og grundet det store indhold af garvesyre til garvning.

Løvstikke (Levisticum officinalis)

Brugt medicinsk siden oldtiden, hvor den bla brugt til at fremme menstruation og fordøjelse og som vanddrivende middel(Dios), mod  mavebesvær og gulsot og for at øge øgemælk hos mødre (Smith).
Planten er formentlig indført til nordeuropa af Karl den store (700-tallet).
Planten blev også anset som
Kærlighedsurt fra engelsk og tysk (Liebes/lovage), og man mete den fremmede kønsdriften og var virksom mod kønssygdomme. Plantens nvan betyder eg. ”Fra Ligurien”, (Norditalien).
Blev også kaldt ”Badeurt” og blev flittigt benyttet på de offentlige bad-stuer, hvor omgangen mellem mænd og kvinder ofte var løssluppen.
Grundet plantens stærke duft blev den også planten omkring husene for at skræmme rotter og mus.
Var popoulær i klostrene, da man tyggede roden for at holde sig vågen under de mange tidebønner.
Bruges i dag kulinarisk som suppeurt og kan helt erstta boullion.

 

Malurt (Artemisia absinthium)

...og en stor stjerne, der brændte som en fakkel, faldt ned fra himlen
og faldt på en tredjedel af floderne og kildevældene.
Den stjernes navn er Malurt.
Og en tredjedel af vandet blev til malurt,
så mange mennesker døde af vandet, fordi det blev bittert.

Planten Have-malurt stammer oprindeligt fra sydeuropa og Asien.
Er blevet brugt medicinsk af oldtidens ægyptere. Malurt optræder flere gange i Bibelen. Bla er der et dyrkningsforbud og planten bruges som sindbillede på uretfærdighed. Malurt blandet med vin  blev givet til Jesus inden korsfæstelsen.  
I græsk mytologi valgte dronning Artemisia planten som ynglingsblomst efter hendes mands død. Blandede mandens aske med malurt og drak det og overtog styret.
Mal er gammelt ord for møl (Møl-urt) og vidner om dens brug som insektmiddel. Har været et vigtigt bekæmpelsesmiddel mod alle former for skadedyr. Lus og lopper og blev ligeledes benyttet mod alle former for indvolds- orm (på tysk heddder planten Wurm-, dvs. Ormeurt)
Planten var også et vigtigt middel mod alle former for mave- og fordøjelsesproblemer.
Blev også tidligt brugt magisk mod forhekselse og søslanger (Plinius), ligesom man mente at den holdt slanger på afstand - den beskyttede mod orme i alle størelser.
Planten blev også
blandet i skrive-blæk for at forhindre mus i at forgribe sig på de meget kostbare håndskrevne bøger. Udbredt brugt som strøurt i husene for at holde insekter væk.

 

 

Små børn velsignet med malurt for at de ikke skulle få lus eller blive syge.

Malurt er en vigtigt ingrediens i den nu forbudte modedrik Absinth (nervegiften thujon)/angriber centralnervesystemet forbudt over hele verden.

 

Mariatidsel (Sillybium marianum)

Plantens navn hentyder til en legende om Jomfru Maria, som i forskrækkelse spildte brystmælk på planten, da hun gemte sig med jesusbarnet for Herodes soldater, hvorefter planten fik sin hvidspættede farve.
Brugt af romerne som levermiddel?
I dag bruges tidsel som et vigtigt lægemiddel til alle former for leversygdomme. I forlængelse heraf vigtig i behandling af dødelig svampeforgiftning.

Matrem (Chrysantemum parthenium)

Mesterrod (Peucedanum ostruthium)

Et udbredt universallægemiddel i middelalderen, og blev brugt mod utallige sygdomme. Den kunne "mestre" alt.
Planten stammer oprindeligt fra mellemeuropa  og er
indført af munkene i middelalderen.
Planten blev i antikken brugt som erstatning erstat for Silphion,  oldtidens mest legendariske lægeurt, som kun voksede  kyrenaika, ved nordafrikas kyst. men som  udryddet grundet den store efterspørgsel.
”Remedium divinum”

Smith: ”den hjæper visselig den kolde døde mand op i sadlen igen”.

Mjødurt (Filipendula ulmaria)

Blev i vikingetid og middelalder brugt som krydderi i mjød og øl.
En af druidernes 3 hellige urter (mjødurt, vandmynte og røllike).
Indeholder det smertestillende salicylsyre (aspirin)
Brugt som strøurt, og flettet i kranse til brylluper.

Morgenfrue (Calendula officinalis)

Vigtig sårhelende urt. desinficerende, infektioner, bid og insektstik og forgiftninger

Var tidligere viet til Jomfru Maria. 

safranerstatning, brugt til farve udl ost og smør.

Calendula – blomster første dag i hver måned??

Mynte (Mentha spp)

Mynte sit navn efter nymfen mente som dødsguden hades forelskede sig i. Hans kone persefone blev så rasende af jalousi at hun forvandlede nymfen til en plante, mynten.

Planten har været populær siden de ældste tider og den omtales i bibelen, idet man betalte tiende af mynte, kommen og dild. 

Som lægeplante brugte man mynten til bla. tandsygdomme og som mavemiddel.

Man kendte allerede i middelalderen til mange arter af mynte. En munk skriver i det 9.årh at han ”Hellere ville tælle gnister fra en vulkan end opregne antallet af mynter" (Hortulus)

Her nævnes de vigtigste arter der var kendt i middelalderen:

Grøn Mynte

Krusemynte (Mentha spicata var. crispa)

Formetlig den der anvendtes til medicin.

Vandmynte ()

Almindelig i DK, vokser fugtige steder.

En af druidernes 3 hellige urter (mjødurt og jernurt).

Pebermynte ()

Til fremstilling af pastiller, bolsjer, tandpasta og likør. Menthol, bruges også i dag medicinsk mod migræne og bakteriedræbende virkning

Æblemynte  (Mentha suaveolens/rotundifolia)

Reliktplante, ægyptisk mynte

Nellike, bakke- (Dianthus deltoides)

I antikkens grækenland hellig plante og de kaldte den Dianthus, som betyder ”Gudernes blomst”.

Lakridsrod (Glycyrrhiza glabra)

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Ole | Svar 03.04.2017 20.06

En god side. Er der opskrifter på tinkturer, ekstrakter O.l.
så vil jeg gerne høre mere om det

Camille Sandberg | Svar 11.08.2016 12.46

superspændende

Sophie | Svar 09.02.2016 11.34

Virkelig god jeg vidste ikke at urter var så spændene

Tamara sid | Svar 04.06.2015 20.40

Blake seedning er også bilist medecin

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.05 | 11:16

...
17.05 | 11:05

yes

...
03.04 | 20:06

En god side. Er der opskrifter på tinkturer, ekstrakter O.l.
så vil jeg gerne høre mere om det

...
30.08 | 09:44

Hi
We can help your website to get on first page of Google and increase the number of leads and sales you are getting from your website. Please email us back fo

...
Du kan lide denne side